خطبه پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) در روز آخر شعبان

سلمان فارسی رحمه الله فرمود: «خطبنا رسول الله صلی الله علیه و آله فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایها الناس قد اظلکم شهر عظیم مبارک شهر فیه لیلة خیر من الف شهر جعل الله صیامه فریضة و قیام لیله تطوعا من تقرب فیه بنافلة من الخیر کان کمن ادی فریضة فیما سواه و هو شهر الصبر و الصبر ثوابه الجنه و شهر المواسات و شهر یزاد فی رزق المیمن و شهر اوله رحمةو اوسطه مغفرة و آخره عتق من النار و هو للمیمن غنم و للمنافق غرم‏» (۱)
ماه رمضان برای میمن سود و برای منافق خسران است
حضرت سلمان فرمود: در روز آخر شعبان پیامبر(صلی الله علیه و آله) برای ما خطبه‏ای در فضیلت ماه رمضان قرایت فرمود: و در خطاب خویش به ما فرمود: ای مردم براستی سایه افکنده بر سر شما ماه بزرگ مبارکی ماهی که در او شبی است که از هزار ماه بهتر است که خداوند روزه‏اش را فرض و واجب نموده و به پا داشتن عبادات شبش را به طور استحباب مقرر فرموده است کسی که تقرب بجوید به خداوندبه انجام نافله خیری مثل آن است که در غیر ماه رمضان فریضه‏ای انجام داده باشد و این ماه ماه صبر است و صبر هم اجر و ثوابش بهشت است.
و ماه روزه ماه مواسات و برابری است و ماهی است که رزق میمن در او زیاد می‏گردد و ماهی است که اولش رحمت و وسطش مغفرت و آمرزش و آخرش آزادی از آتش جهنم است و این ماه برای میمن بهره و منفعت است و برای منافق خسارت و ضرر.


۱- مستدرک الوسایل مرحوم نوری نقل از وقایع الایام ص ۴۳۶. 
روزه درمان بیماریهای روح و جسم صفحه ۶۹ 
سید حسین موسوی راد لاهیجی
آدرس اینترنتی: 
http://www.hawzah.net/per/vigenam/ramazan/farsi/index.htm


 سایت فطرت