خطبه قمر منیر بنی هاشم حضرت عباس (ع) بر فراز کعبه در یوم الترویه

هشتم ذی الحجه سال شصت هجری قمری
حمد خدایی را سزاست که این بیت را به برکت قدوم پدر او (اشاره به امام حسین علیه السلام) شرافت داد. 
بیتی که تا دیروز خانه خدا بود و امروز به این شرافت (امیر المومنین) قبله گردیده است 
ای کافران فاجر و فاسق! 
آیا راه را برای ادامه حج امام نیکان مانع می شوید؟
چه کسی از او به کعبه سزاوارتر است؟
چه کسی از او به کعبه نزدیکتر است؟
اگر حکمت های آشکار و اسرار والای و امتحانات الهی نبود ؛ این بیت الهی بود که به طواف امام حرکت می کرد. قبل از این که امام به سوی آن حرکت نماید مردم استلام حجر می کنند ولی این حجر است که او را استلام می نماید و اگر خواست مولای من بر پایه مشیت الهی نبود هر آینه مانند باز شکاری غضبناک که بر گنجشک های در حال پرواز هجوم می آورد به شما حمله می بردم و جان شما را می گرفتم.
ای قوم ترسو 
آیا قومی را می ترسانید که تفریحشان در کودکی بازی با مرگ است.
پس چگونه اند در مردانگیشان؟
و قسم می خورم که به جای قربانی کردن حیوانات، عزیزانم را برایش فدا کنم.
هیهات!!! 
ببینید و به دقت نظاره کنید که رهرو چه کسی هستید؟
کسی که دایم الخمر است یا کسی که صاحب حوض کوثر است؟
کسی که در خانه او آواز خوان های مست هستند یا کسی که اهل خانه اش محل نزول وحی و قرآن است؟
کسی که در خانه اش جای آلات لهو و لعب و پلیدی هاست و یا کسی که خانه اش محل پاکی ها و آیات الهی است؟
شما در گمراهی شدیدی واقع شده اید که قریش در آن واقع شد، زیرا آنان می خواستند که رسول الله را به قتل برسانند و شما می خواهید که فرزند دختر پیامبرتان را به قتل برسانید.
و هیچ گاه این امر امکان پذیر نبود تا وقتی که امیر المومنین علیه السلام زنده بود.
چگونه برای شما کشتن ابا عبدالله الحسین علیه السلام ممکن است تا مادامی که من از ذریه علی علیه السلام زنده ام؟
بیایید تا شما را به مقصودی که برای آن جمع شده اید راهنمایی کنم، به قتل من اقدام کنید، که این تنها راه برای رسیدن به قتل ابی عبدالله است.
گردن مرا بزنید، تا مراد شما حاصل شود.
خداوند شما را به مقصودی که دارید نرساند و عمرهای شما را کوتاه و فرزندانتان را مشتت و پراکنده نماید و شما و اجدادتان را لعنت کند.

منبع: 
کتاب خطیب کعبه 
نوشته علی اصغر یونسیان


 سایت فطرت