خدا از دیدگاه وهابیان(سلسله مباحث شناخت وهابیان)

مولف: علی اصغر رضوانی
ناشر: انتشارات مسجد مقدس جمکران
مترجم:
نوبت چاپ: دوم
تعداد صفحات: 80
قیمت: 5000 ریال
مشخصات ناشر: تلفن قم 7253340و7253700-0251 قم صندق پستی 617


کیفیت صفات(مذهب تاویل و تفویض و توقف و حمل به ظاهر، استدلال قایلین به تاویل صفات، اهتمام اهل بیت علیهم السلام در تنزیه خداوند، منزلت عقل از دیدگاه آیا