گروهی از یهود خدمت رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) آمدند و سیوال کردند که به چه سبب تو را محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) و احمد و ابوالقاسم و بشیر و نذیر و داعی نامیده اند؟
حضرت فرمود: مرا محمد نامیدند، برای آنکه در زمین من ستایش ‍ شده ام.
احمد نامیدند، برای آنکه در آسمانها مرا ستایش می‌کنند.
ابوالقاسم نامیدند، برای آنکه حق تعالی در قیامت بهشت و جهنم را به سبب من قسمت می‌نماید، پس هرکس کافر شده است و ایمان به من نیاورده است از گذشتگان و آیندگان به جهنم می‌فرستم و هرکس ایمان آورده و به پیامبری من اقرار نماید او را داخل بهشت می‌گردانم.
بشیر نامید، برای آنکه اطاعت کنندگان را به بهشت بشارت می‌دهم.
نذیر نامید، زیرا هرکس نافرمانی کند از آتش می‌ترسانم.
داعی نامید، برای اینکه مردم را به دین خدا دعوت می‌کنم.
 

جلاء العیون، ص ۳۳، امالی شیخ صدوق، ص ۱۵۸.

کتاب قصص الرسول یا داستانهایی از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)
نویسنده: قاسم میرخلف زاده

منبع: هارون