خاک، سجده، سؤال

چرا نماز می‌خوانید؟ چرا مغرب سه رکعت؟ چرا نماز صبح ۴ رکعت نیست؟ چرا رمضان ماه روزه است؟ چرا...
این ها همه اوامر الهی هستند. کسی که به اوامر الهی در این دو روز دنیا تن می‌دهد ریز و درشت را با هم می‌پذیرد. البته تمام این اوامر حکمتی دارند که الزاماً همه‌ی آن‌ها مشخص نیستند. شاید سجده بر خاک به معنای اوج ابراز خضوع و خشوع در برابر حق متعال باشد. 

اما ما به خاطر این تصویر زیبا نیست که برخاک سجده می‌کنیم. 
اوج خشوع و خضوع در برابر خداوند جایی است که امر او را بپذیریم.

نکته‌ی ظریف و دقیق همان است که بیان شد و آن این که اگر حکمت یک حکم بیان نشد دلیلی بر عدم اجرای آن وجود ندارد. ما به دلیل آن که امام دلیل حکم را بیان کرده اند اقدام به سجده نمی‌کنیم بلکه به خاطر امر پیامبر صلی الله علیه و آله یا امام معصوم علیه السلام است که بر خاک و یا هرچه آن ها فرموده‌اند سجده می‌کنیم.
این ظرافت همان معنای شیعه بودن است.