خانم عایشه و شهادت امیر مؤمنان علیه السلام

عایشه ازقتل امیرالمومنین علیه السلام خوشحال شد وسجده ی شکربه جاآورد. (۱)
از مسروق روایت شده که گفت: بر عایشه وارد شدم و نزد او نشستم و او برای ام سخن می‌گفت. سپس غلام سیاه اش را که به او عبدالرحمن می‌گفتند، صدا زد. غلام آمد و ایستاد. عایشه به من گفت: می‌دانی چرا اسم این را عبدالرحمن گذارده ام؟ گفتم: خیر. گفت: به خاطر علاقه ای که به عبدالرحمن بن مجلم (قاتل امیرالمومنین علی علیه السلام) دارم. (۲)

-------------------------

۱- مقاتل الطالبیین، صفحه۴۳
۲- الجمل، شیخ مفید قدس سره، صفحه۸۴

 

کلیک جهت اطلاعات تکمیلیخلاصه ای از متون سید حیدر حسینی