امام رضا(ع) پیوسته با قرآن مأنوس بود و در آیات آن تدبر می‌کرد. آن حضرت درباره فضایل و خواص سوره‌های فرقان زلزال و آیة‌الکرسی نکات جالب و عجیبی را مطرح کرده و به یادگار گذاشته‌اند.

به گزارش ایسنا امام علی‌بن موسی‌الرضا(ع) از لحاظ علمی منزلت بالایی داشت و از بیست و چند سالگی در مدینه به فتوا می‌نشست (ذهبی 1409 – 1401ق ج9 ص 388-387). آن حضرت در حرم پیامبر(ص) می‌نشست و هرگاه کسی از علمای مدینه در مسیله‌ای در می‌ماند‌ همگی به امام اشاره می‌کردند و مسایل خود را از ایشان می‌پرسیدند و امام هم به آن‌ها پاسخ می‌گفت (طبرسی 1417ق ج2 ص64). امام رضا(ع) در هر شهری از مدینه تا مرو که اقامت می‌کرد مردم پیش او می‌رفتند و درباره مسایل دینی خود سؤال می‌کردند (ابن بابویه 1404 ق ج2 ص196).

امام رضا(ع) پیوسته با قرآن مأنوس بود آن را به دقت می‌خواند و در آیات آن تدبر می‌کرد و می‌اندیشید که درباره چه چیز و در چه وقت نازل شده است. گفتار ‌پاسخ و مثال‌های آن حضرت همه برگرفته از قرآن کریم بود (ابن بابویه 1404 ق ج2 ص193).

در ادامه به نمونه‌ای از این روایات اشاره می‌شود:

امام رضا(ع) در روایتی به اسحاق‌بن عمار فرمود: قرایت تبارک الذی الفرقان علی عبده... (سوره فرقان) را ترک مکن‌ زیرا هر که این سوره را هر شب بخواند خداوند هرگز او را عذاب نمی‌کند و از او حسابرسی نمی‌کند و جایگاهش در فردوس اعلی خواهد بود. (ابن بابویه 1364ش ص109 طبرسی 1372ش ج7 ص250)

ایشان در روایتی به نقل از پدران معصومش به نقل از رسول خدا(ص) فرمود: هر که إذا زلزلت (سوره زلزال) را چهار مرتبه بخواند مانند کسی است که تمام قرآن را خوانده باشد. (صحیفه الرضا 1406ق ص66 ثعلبی 1422ق ج10 ص263)

ثامن‌الحجج(ع) در روایت دیگری به نقل از امیرالمؤمنین(ع) به نقل از رسول خدا(ص) فرمود: هر کس آیة‌الکرسی را 100 مرتبه بخواند همچون کسی است که خداوند را در طول حیاتش عبادت کرده است. (ابن بابویه 1378 ق ج2 ص65).

منبع: مجموعه تفسیری امام رضا(ع) چاپ اول 1392‌ انتشارات بنیاد بین‌المللی فرهنگی و هنری امام رضا(ع)


تابناک