حیف از آن بانو

امروز شهادت صدیقه طاهره است که سلام و صلوات خدا بر او شاید در کمتر مناسبتی این قدر ذهن آدمی درگیر پرسش می‌شود.

او و همسرش نقطه حیرانی بشریت هستند در کنار یاد او ذهنم دچار حیرت می‌شود و بیشتر از هر زمانی عجز عقل آدمی خودنمایی می‌کند.

او کیست؟ که پیامبر خدا به احترام ورودش همیشه برمی خیزد و به استقبالش می‌رود؛ او را به شوق بوی بهشت می‌بوید.

او کیست؟ که شخص اول خلقت مقابل او خم می‌شود ؛ دستش را می‌بوسد؟!

او کیست؟ که خدا به عبادت او تفاخر می‌کند؟!

او کیست؟ که پدر او را «ام ابیها» خطاب می‌کند و"فداها ابوها"می گوید؟

او کیست؟ که بعد از رحلت رسول خاتم، جبرییل و جمعی از ملایکه فقط با او سخن می‌گویند و بر او حدیث غیب می‌گویند؟

او کیست؟ که قرآن او را کوثر و پیامبر او را حوارء النسیه و خیر النساء و سیده نساء العالمین و... می‌نامد؟

او کیست؟ که خدا در بیان طهارتش انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا نازل می‌کند؟

او کیست؟ که رسول الله در شأنش فرمود:"اگر قرار بود تمام حُسن در یک شخص مجسم و تجمیع می‌شد، فاطمه می‌شد هرچند او به تنهایی از تمام خوبی ها خوب تر است".

اما چرا؟!

چرا... او را تکذیب کردند؟... گفتند فاطمه دروغ می‌گوید شاهد بیاورد!... شهادت علی را قبول نکردند و شهادت آقاهای بهشت را رد کردند...

کاش به همین ها اکتفا می‌کردند... ولی او را زدند و آزردند... و تلاش کردند تا نه صدایش در دفاع از حق، نه... کاری کردند تا راحت نفس هم نکشد چه رسد به فریاد...

اما با صدای خسته و گرفته و سینه مجروح به زنان مدینه گفت:"از مردان شما بیزارم"...

حجت الاسلام والمسلمین شهاب مرادیابنا