کتاب حیدرعلیه السلام فاتح خیبر


مولف: دکتر نادر فضلی
ناشر: انتشارات رایحه
مترجم:
نوبت چاپ: دوم ۸۷
تعداد صفحات: ۸۷
قیمت: ۳۹۵۰ ریال
مشخصات ناشر: خ ۱۲ فروردین نبش روانمهر تلفن ۶۶۴۶۴۷۳۵