حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) از دیدگاه امام سجاد(ع)

از امام زین العابدین علی بن الحسین (ع) روایت شده است که فرمود: شنیدم از پدرم و او از پدرش که پیامبر اسلام (ص) فرمود: الایمه من بعدی اثنا عشر اولهم انت یا علی و آخرهم الذی یفتح الله علی یدیه مشارق الارض و مغاربها؛ امامان بعد از من دوازده نفرند، اول ایشان تو هستی یا علی و آخرینشان قایم است که خداوند متعال به وسیله (بر دستهای) او مشارق و مغارب آن را فتح می کند.(۱) 
در کتاب ربیع از امام زین العابدین (ع) روایتی است که حضرت فرمود: اذا قام قایمنا اذهب الله عنهم العاهه و جعل قلوبهم کزیز الحدید، قوه کل رجل قوه اربعین رجلا؛ وقتی که قایم، قیام و ظهور کند، خداوند متعال (به برکت بقیه الله) آفت و بلا را از مردم دور می کند و قلب آنها را چون پاره آهن محکم می فرماید و هر یک از مردان دارای توان و قدرت چهل مرد می شوند.(۲)
امام سجاد (ع) فرمود: من ثبت علی موالاتنا فی غیبه قایمنا اعطاه الله اجر الف شهید مثل شهداء بدر و احد؛ هر کس (از دوستان و پیروان ما) در زمان غیبت قایم ما، ثابت قدم و استوار بماند، خداوند متعال بها، اجر و پاداش هزار شهید مانند شهداء (صدر اسلام) بدر و احد را به او عطا می فرماید.(۳)
از سعید بن جبیر روایت شده که او گفت: شنیدم، حضرت امام زین العابدین (ع) می فرمود: در قایم نشانه هایی از پیامبران است، نشانه ای از آدم، نوح، ابراهیم و از موسی، عیسی، محمد و ایوب(ع) نیز نشانه هایی دارد، اما نشانه ای که از آدم و نوح دارد طول عمر است و نشانه ای که از ابراهیم دارد، مخفی الولاده بودن ولادتش و دوری از مردم و نشانه ای که از موسی دارد، ترس و غیبت از مردم و نشانه ای که از عیسی دارد، اختلافی که مردم درباره او دارند و نشانه ای که از ایوب دارد، فرج بعد از شدت و نشانه ای که از محمد (ص) دارد، (ظهور) و قایم با شمشیر است.(۴)
از غیبت فضل بن شاذان به سند خود از ابی حمزه روایت کرده که گفت: خدمت علی بن الحسین (ع) مشرف شدم صحیفه ای در دست او بود و گریه شدیدی می کرد، عرض کردم این صحیفه چیست؟ فرمود: این صحیفه ای است که خدای تعالی برای جدم رسول خدا (ص) هدیه فرستاد و در آن اسامی ما ایمه مذکور است، سپس اسامی ایمه را تا حضرت عسکری ذکر می کند و سپس می فرماید، پسر او حجت خداست که به امر الهی قیام می کند و از دشمنان خدا انتقام می گیرد و از برای او غیبتی طولانی است.(۵)

 

۱- کشف الغمه، ج ۳، ص ۴۱۹ 
۲- الف) اثبات الهدی، ج ۷، ص ۲۳۱ - ب) کتاب الغیبه، ص ۳۱۷ 
۳- بحار الانوار، ج ۵۱، ص ۲۱۷ 
۴- بحار الانوار، ج ۵۱، ص ۲۱۷ 
۵- کلم الطیب، ص ۵۵۷

 سایت اخبار شیعیان