حکایتی آموزنده از مرحوم شیخ حسن علی نخودکی

جوانی نزد شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی آمد و گفت سه قفل در زندگی ام وجود دارد و سه کلید از شما می‌خواهم.

قفل اول اینست که دوست دارم یک ازدواج سالم داشته باشم.

قفل دوم اینکه دوست دارم کارم برکت داشته باشد.

قفل سوم اینکه دوست دارم عاقبت بخیر شوم.

شیخ نخودکی فرمود برای قفل اول، نمازت را اول وقت بخوان. برای قفل دوم نمازت را اول وقت بخوان. و برای قفل سوم نمازت را اول وقت بخوان.

جوان عرض کرد: سه قفل با یک کلید؟؟!

شیخ نخودکی فرمود نماز اول وقت شاه کلید است!

قَالَ: فَوَیْلٌ لِلْمُصَلِّینَ الَّذِینَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ‏

قَالَ: عَنَی بِهِ التَّارِکِینَ لِأَنَّ کُلَّ إِنْسَانٍ یَسْهُو فِیَ الصَّلَاةَ

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ تَأْخِیرُ الصَّلَاةِ عَنْ أَوَّلِ‏ وَقْتِهَا لِغَیْرِ عُذْر.

تفسیر القمی ؛ ج‏2 ؛ ص444