حنابله و تحریف قرآن

آیا صحیح است که می گویند حنابله مدعی هستند که قرآن تحریف شده؟

چون ـ بسم اللّه ـ را در نماز نمی خوانند و می گویند جزء قرآن نیست.

و برای این موضوع در سال 447 هـ در بغداد درگیری شدیدی بین اهل سنت رخ داد چنانچه امام ذهبی تفصیل جریان را آورده است.

در حالیکه این آیه در اول تمامی سوره های قرآن ـ مگر سوره توبه ـ آمده. و این به معنای تحریف و زیاده در قرآن است.

ذهبی می گوید:

در سال 447 هـ: «ثارت الحنابلة ببغداد و مقدمهم ابویعلی و ابن التمیمی وانکروا الجهر بالبسملة و منعوا الجهر والترجیع فی الاذان والقنوت، ونهوا إمام مسجد باب الشعیر عن الجهر بالبسملة فأخرج مصحفاً وقال: أزیلوها من المصحف حتی لا أتلوها».(تاریخ الاسلام، حوادث سال 447، ص 23)