حنابله و تحریف قرآن

 

آیا صحیح است که می‌گویند حنابله مدعی هستند که قرآن تحریف شده؟

چون ـ بسم اللّه ـ را در نماز نمی‌خوانند و می‌گویند جزء قرآن نیست.

و برای این موضوع در سال ۴۴۷ هـ در بغداد درگیری شدیدی بین اهل سنت رخ داد چنانچه امام ذهبی تفصیل جریان را آورده است.

در حالیکه این آیه در اول تمامی سوره‌های قرآن ـ مگر سوره توبه ـ آمده. و این به معنای تحریف و زیاده در قرآن است.

ذهبی می‌گوید:

در سال ۴۴۷ هـ: «ثارت الحنابلة ببغداد و مقدمهم ابویعلی و ابن التمیمی وانکروا الجهر بالبسملة و منعوا الجهر والترجیع فی الاذان والقنوت، ونهوا إمام مسجد باب الشعیر عن الجهر بالبسملة فأخرج مصحفاً وقال: أزیلوها من المصحف حتی لا أتلوها».(تاریخ الاسلام، حوادث سال ۴۴۷، ص ۲۳)