حقایق پنهان

مولف: علی لباف با همکاری عدنان درخشان
ناشر: انتشارات منیر
مترجم:
نوبت چاپ: دوم 1385
تعداد صفحات: 44
قیمت: 5500 ریال
مشخصات ناشر: خ-مجاهدین اسلام ، چهارراه آبسردار ساختمان پزشکان واحد9 تلفن:77521836


تاملی کوتاه در تحریف اسناد فاطمیه حذف و سانسور حقایق تحریف و جابجایی حقایق توجیه با هدف کتمان حقایق