حضرت علی(علیه السلام) از منظر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

سالروز ولادت حضرت علی(علیه السلام) نخستین پیشوای شیعیان جهان در پیش است، بزرگ مردی که فتوت، مروت و جوانمردی را سرلوحه زندگی خود داشت، او مرد راستی و عدالت‌خواهی بود و نزد پیامبر اسلام ارزش بسیار والایی داشت.
رسول اکرم در شخصیت بی انتهای حضرت علی و کمالات بی نظیر و فضایل بی پایانش احادیثی فرموده و به تشریح مناقب آن حضرت پرداخته اند: 
- سوگند به آن خدایی که جان من در دست قدرت اوست، اگر نبود این که گروهی از امت من تو را مثل انصاری که عیسی را به خدایی اشتباه گرفتند، غلو کنند در مورد فضایل و مناقب تو، مطالبی می‌گفتم که تمام مسلمانان خاک زیر پای تو را توتیای چشم خود می‌کردند. 
- اگر تمام باغها قلم گردد، همه دریاها مرکب، همه جن ها حسابگر و انسانها نویسنده شوند تا همه فضایل و مناقب علی را بشمارند نمی‌توانند. 
- هر کس دوست دارد مثل من زندگی کند و مثل من بمیرد، به ولایت علی بن ابیطالب تمسک کند. 
- پروردگار عالم به من وحی کرد و مرا مأمور ساخت که علی را با لقب امیرالمومنین بخوانم و فرمود: تا به حال، کسی را با این لقب نخوانده ام و آن را به کسی نخواهم داد. 
- هر کس می‌خواهد حضرت نوح را در عزم و اراده اش بنگرد و علم سرشار حضرت آدم را درک کند و به جدم حضرت ابراهیم در حلم و بردباری اش نگاه کند و حضرت موسی را در ذکاوت و هوشیاری و حضرت عیسی را در زهد و بی توجهی به دنیا ببیند، وجود مبارک علی را ببیند. 
- من شهر علم هستم و علی در آن است، هر کس می‌خواهد وارد آن شود باید از درش بگذرد. 
- علی از حیث قضاوت و داوری نیز در میان امت من بی نظیر است. 
- سرلوحه دفتر هر فرد با ایمان محبت و دوستی علی ابن ابیطالب است. 
- علی داناترین امت من، بعد از من است.

 سایت اخبار شیعیان