حضرت آدم علیه السلام
پدرمان حضرت آدم، چقدر مظلوم است. چقدر از این فرزندان نابه‎کار بد و بیران می‎شنود. آن یکی شاعر بود و گفت حالا که اینجوری شد، من میزنم زیر همه چیز و بهشت را به یک جو می‎فروشم. آن یکی طنز و جک و لطیفه ساخت.  آن یکی تمسخر کرد و آن یکی...
چه فرزندان بدی هستیم. چقدر بی ادبیم. چقدر حرف مفت می‎زنیم. آن وقتها که بی ادبی مد نبود، ما به پدرمان آدم علیه السلام بی ادبی می‎کردیم و حرف گندم و جو را شاعرانه می‎گفتیم.
حتی آن زمانی که احترام به نیاکان و گذشتگان مرسوم بود ، همه را احترام می‎کردیم، الا پدرمان آدم.تحریریه سایت فطرت