عالم بزرگوار آیت الله جوادی آملی در کتاب مستطاب «مفاتیح الحیات» می‌نویسند:

مردی به حضرت رضا علیه السّلام عرض کرد که اندازه‏ حُسن خلق چقدر است فرمود همان را که برای خودت از مردم انتظار داری همان را برای مردم بگویی

 

سپس عرض کرد پس اندازه‏ توکل چقدر است فرمود به جز از خدا از هیچ کس نترسی

 

عرض کرد من دوست دارم بدانم که شما مرا چقدر دوست داری فرمود: مراجعه به دلت کن ببین تو مرا چقدر دوست داری من هم همان اندازه تو را دوست دارم. 
 تابناک