حسنین (علیهماالسلام)
سرورجوانان اهل بهشت

حذیفه می‌گوید که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله فرمود: فرشته ای از فرشتگان به زمین فرودآمد،واوبشارت داد:حسن و حسین دو سالار جوانان اهل بهشت اند و فاطمه سرور زنان بهشت است.
دو سرور جوانان اهل بهشت
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله در حدیثی در فضیلت و برتری دو امام و دو سبط طاهر، حسن و حسین علیهما السلام ـ که در نزد مسلمانان ثابت و قطعی است ـ می‌فرماید:
الحسن والحسین سیّدا شباب أهل الجنّة; حسن و حسین دو سرور جوانان اهل بهشت هستند. تِرمذی به سند خود، از ابوسعید خُدری نقل می‌کند که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله فرمود: الحسن والحسین سیّدا شباب أهل الجنّة; حسن و حسین دو سرور جوانان اهل بهشت هستند.
سنن تِرمذی: ۵ / ۴۲۶، کتاب المناقب، باب مناقب ابومحمّد الحسن بن علی بن ابی طالب والحسین بن علی بن ابی طالب علیهما السلام، حدیث ۳۷۹۳٫
ابن ماجه نیز به سند خود، از عبداللّه بن عمر این گونه روایت می‌کند: ابن عمر می‌گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه وآله فرمود: الحسن والحسین سیّدا شباب أهل الجنّة، وأبوهما خیرٌ منهما;
حسن و حسین دو سرور جوانان اهل بهشت اند و پدرشان از آن دو بهتر است.
سنن ابن ماجه: ۱ / ۱۳۴ و ۱۳۵، باب فضایل اصحاب رسول اللّه صلی اللّه علیه وآله، فضایل علی بن ابی طالب علیهما السلام، حدیث ۱۱۸٫
احمد بن حنبل حدیث سیادت را با سندی دیگر نقل می‌کند. حذیفه می‌گوید که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله فرمود: فرشته ای از فرشتگان که تا پیش از این شب به زمین فرود نیامده بود، از پروردگارش اجازه خواست تا بر من درود فرستد و مرا بشارت دهد به این که: إنّ الحسن والحسین سیّدا شباب أهل الجنّة، وأنّ فاطمة سیّدة نساء أهل الجنّة;
حسن و حسین دو سالار جوانان اهل بهشت اند و فاطمه سرور زنان بهشت است.
مسند احمد: ۶ / ۵۴۲، حدیث حذیفة بن یمان، حدیث ۲۲۸۱۸٫
حاکم نیشابوری نیز به سند خود از رسول خدا صلی اللّه علیه وآله این گونه نقل کرده است که پیامبر خدا فرمود: أتانی جبرییل علیه السلام فقال: إنّ الحسن والحسین سیّدا شباب أهل الجنّة; جبرییل علیه السلام نزد من آمد و عرض کرد: حسن و حسین دو سرور جوانان اهل بهشت اند. حذیفه می‌افزاید: سپس رسول خدا صلی اللّه علیه وآله به من فرمود: ای حذیفه! خدا تو و مادرت را بیامرزد.
المستدرک: ۳ / ۴۲۹، کتاب معرفة الصحابه، ذکر مناقب حذیفة بن یمان، حدیث ۵۶۳۰٫
ذهبی در کتاب تلخیص المستدرک این حدیث را صحیح شمرده است. آن سان که روشن شد افراد بسیاری به نقل حدیث سیادت پرداخته اند. از جمله راویان این حدیث عبارتند از: ۱. ابن حبّان در کتاب صحیح خود، همان گونه که در کتاب موارد الظمآن آمده است;
موارد الظمآن: ۵۵۱٫ 
۲٫ نَسایی در کتاب خصایص امیرالمؤمنین علیه السلام; ۳. خطیب بغدادی در کتاب تاریخ بغداد; ۴. ابونعیم اصفهانی در کتاب حلیة الاولیاء; ۵. ابن حجر عسقلانی در کتاب الإصابه; ۶. ابن اثیر جزری در کتاب اُسد الغابه.
خصایص امیرالمؤمنین: ۳۶، تاریخ بغداد: ۹ / ۲۳۱، حلیة الاولیاء: ۴ / ۱۹۰، الاصابه: ۱ / ۲۲۶، أُسد الغابه: ۵ / ۵۷۴٫
البته این حدیث را زَرکشی نیز در کتاب التذکرة فی الأحادیث المشتهره، جلال الدین سیوطی در کتاب الدرر المنتثرة فی الأحادیث المشتهره و سخاوی در کتاب المقاصد الحسنة فی الأحادیث المشتهره علی الألسنه نقل کرده اند. فراتر این که زبیدی نیز در کتاب لقط اللآلی المتناثرة فی الأحادیث المتواتره آورده است.
سخنی باحقجویان:آیا به غیرازاینست که حضرت امام حسن وحضرت امام حسین(علیهما السلام)سرورجوانان بهشتندوبرسایرصحابه فضل وبرتری دارند؟پس چه گروهی به طمع حکومت جنگ با امیرالمومنین وفرزندانشان امام حسن وامام حسین(علیهم السلام)رابرخویشتن رواداشتندوجنگ‌های داخلی ودودمانسوز از جمله صفین را به راه انداختند؟؟
چه کسانی سیدوسروران اهل بهشت رابشهادت رساندند!؟
بااین حال بازهم رواست که افراد را بصرف صحابه ی پیامبربودن اهل بهشت وعادل بپنداریم!؟زهی خیال باطل!!
درنوشتن این مقاله نهایت استفاده را از احادیث واژگونه نوشته ی آیت الله سیدعلی حسینی میلانی کردیم.
منبع:سایت تحقیقاتی اسلام پرسIslam-Press.Net