حسبنا کتاب الله

 

آیا این که عمر گفت: کتاب خداوند برای ما کافی است «حسبنا کتاب اللّه»، مخالفت عملی او با سنّت رسول اکرم نیست؟

- چون سخن رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم که فرمود: چیزی بنویسم که شما را از گمراهی مصون بدارد «لن تضلوا بعدی» مربوط به مطالب عادی و شخصی نبود؛ بلکه دارای اهمیت ویژه بود و از بهترین شاخصه‏ها و مصادیق سنّت به شمار می‏رفت.

آیا مخالفت عمر و همراهان وی با دستور رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم، مخالفت با قرآن نیست که می‏گوید: از اوامر پیامبر اطاعت و از نواهی حضرت اجتناب نمایید: «ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا» (الحشر: ۷)