مولف: مقدس اردبیلی
ناشر: گلی
مترجم:
نوبت چاپ:
تعداد صفحات: ۷۸۸
قیمت: ۰ ریال
مشخصات ناشر: تهران نوروزخان


احتجاج به وجود امامدر حقیقت امیرالمومنین علیه السلاملزوم نصب و عصمت امامعقیده سنیان در امامتخرافات سنیان در توحیداشکال بر اجماع در خلافت ابی