حدیث: «لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاّ إِلَی ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ...» زیارت قبور و قصد زیارت را منع می‏کند؟

خیر، به دلایلی که در ذیل می‏آوریم:

الف - احتمال می‏رود که مستثنی منه در این حدیث، مکان یا مسجد باشد ولی قسطلانی‏ ارشاد الساری ج 2، ص 332.، تأکید دارد که مراد مسجد است. بنابراین، هیچ دلالتی بر «حرمت قصد زیارت» مشاهد متبرکه ندارد.

‏ ب - این حدیث در مورد خودش نیز مورد عمل نیست؛ زیرا اگر مراد این است که: «جایز نیست قصد کردن به هیچ مسجدی جز سه مسجد...» با عمل پیامبر(ص) که به‏طور قطع هر شنبه به مسجد قبا می‏رفتند، مخالف است.

‏ ج - بلال حبشی به یقین، به قصد زیارت قبر پیامبر (ص) از شام به مدینه آمد و جریان او معروف است.

‏ د - علمای فریقین (شیعه وسنی) قصد کردن زیارت پیامبر (ص) را راحج دانسته و در برابر ابن تیمیه - یعنی همان کسی که شبهه حرمت زیارت را مطرح کرد - به شدت موضع گرفتند.

‏ * - قسطلانی می‏گوید: «قول ابن تیمیّة حیث منع زیارة قبر النبی(ص) وَهُوَ مِن أبشع المسایل المنقولة عنه».

ارشاد الساری، ج 2، ص 329.

‏ «گفتار ابن تیمیه در منع زیارت قبر رسول اللّه (ص) از بدترین مسایلی است که از او نقل شده است.»

‏ * - غزالی می‏گوید: «کلّ من‏یتبرک بمشاهدته(ص) فی‏حیاته، یتبرک بزیارته بعد وفاته ویجوز شدّالرحال لهذا الغرض».

احیاء العلوم، ج‏1، ص‏258 ؛ ذهبی در استدلال به این حدیث تأمل دارد. سیر اعلام النبلاء، ج‏4، ص‏484.

‏ «هرکس پیامبر (ص) را در حال حیات می‏دید و متبرک می‏شد، بعد از وفات ایشان نیز با زیارت حضرت از ایشان متبرک می‏شود و شدّ رحال و قصد زیارت پیامبر (ص) نیز جایز است.»

ه - احادیثی از طریق فریقین داریم که تأکید بر زیارت مطلق قبور دارد.

‏ عَنِ النَّبیّ(ص): «نَهَیْتُکُمْ عَنْ زِیَارَةِ الْقُبُورِ أَلا فَزُورُوهَا».

صحیح مسلم، ج‏3، ص‏65.

‏ جمهور اهل سنت، از عبارت «فَزُورُوهَا» استفاده استحباب کرده‏اند ولی ابن حزم برداشت وجوب کرده است.

التاج الجامع للاصول، ج‏1، ص‏381.
سایت فطرت