حج و مدینه، در مسجد مباهله

*شیخ سلیمان قندوزی از حافظ زرندی در “دررالسمطین” به سندش از ابوطفیل عامربن واثله و جعفربن حیّان روایت کرده ‏است که: امام حسن مجتبی علیه السلام پس از شهادت پدر خود خطبه ‏ای خواند و فرمود: ای مردم، من فرزند پیامبر بشارت‏ دهنده‏ ام، من فرزند آن هشدار دهنده ‏ام، من فرزند آن چراغ روشنگرم... جدّم صلی الله علیه و آله و سلم در روز مباهله از انفس، پدرم را و از فرزندان، من وبرادرم حسین را و از زنان مادرم فاطمه را (به صحرا) بیرون برد. پس ما اهل وگوشت و خون او هستیم. ما از اوییم و او از ماست، پیامبر هر روز هنگام سپیده ‏دم به در خانه ما می‏ آمد و می‏ فرمود: نماز! ای اهل بیت، خدا شما را رحمت کند؛ سپس آیه تطهیر را می‏ خواند. و نیز خداوند فرموده ‏است: افمن کان علی بیّنة من ربّه و یتلوه شاهد منه، جدّم همان کسی است که بیّنه دارد، و پدرم همان کسی است که به دنبال اوست و شاهدی است از او.

(ینابیع المودة / ۴۷۹.)سایت فطرت