حج و مدینه، در صحن مسجد النبی

معاویةبن ثعلبه گوید: مردی نزد ابوذر آمد و او در مسجد نشسته‏بود و علی علیه السلام در مقابل او نماز می‏خواند، گفت: ای اباذر، آیا مرا از محبوبترین مردم در نزد خودت خبر نمی‏دهی؟ زیرا به خدا سوگند می‏دانم که محبوبترین مردم به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم محبوبترین آنها به نزد توست. ابوذر گفت: چرا، سوگند به آن که جانم در دست اوست، محبوبترین مردم به نزد من محبوبترین آنها به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است و او همین شیخ است‏و با دست به علی علیه السلام اشاره نمود.

(مناقب خوارزمی / ۲۹. بحارالانوار ۳۹ / ۲۷۵.)سایت فطرت