نکاتی از سخنان حجت الاسلام شهاب را بخوانید

_ به نظر می‌رسد اگر قرار باشد شیعیان قلب مقدس امام عصر(عجل الله تعالی فرجه) را به عنوان صاحب عزای امشب و فردا را آرام کنند رهگذری باشد از دعا برای سلامتی حضرتش. تلاش عبد صالح ایجاد یک عمل مطلوب و مورد پسند خالقش است تا در نهایت به واسطه صدور این عمل از طرف عبدمعبود به دید رحمت نگاه کند و این عبد به مقام مرحوم بودن و مشمول رحمت خاص خدا شدن قرار بگیرد.

_ بین فلاح و فوز فرق معنایی می‌باشد. فلاح رستگاری اعتقادی انسان را می‌ گویند ولی فوز رستگاری عملیاتی بنده است. خدا می‌خواهد جلوه این رستگاری را در اعمال من و شما ببیند. خداوند می‌فرماید آخرین نقطه فلاح دست شیعیان علی بن ابیطالب است که سند آن سوره مؤمنان است که به نام شیعیان زده شده است. فلاح در گرو ایمان اعتقادی است که نقطه کمالش ایمان به ولایت امیرالمؤمنین و یازده نور پاک از آن صلب شامخ است.

_ مرحله فوز یا رستگاری عملی یک مرحله بالا است. اگر کسی فایز شد درست در کنار ائمه قرارش می‌دهند. اگر به مقام فوز رسید جایگاهش همنشینی و انس حقیقی با حضرت محمد(صلی الله علیه واله) در بالاترین رتبه بهشت قرار می‌گیرد. در میان روایات بالغ بر 25 مورد برای فایز شدن وجود دارد اما سه چهار تای آن کلیدی است. برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید کوتاه ترین راه کم خطر ترین راه و راهی که راه اتصال باشد را بپیماید.

_ اولین عامل برای فایز شدن همین کلام نورانی قرآن اطاعت است. مقدمه اطاعت هیچ وقت برای انسانی که ادعای مطیع بودن می‌کندحاصل نمی‌ شود مگر آن که معرفت به مطاع داشته باشد. تمام حکما فرمودند مطیع زمانی به مطاع خودش سلمنا بگوید و مطاع با دید رحمت و توجه و مغفرت به آن نگاه کند که این دو مقدمه را داشته باشد. یک مطاع خود را بشناسد و دو دوستش داشته باشد و به آن محبت داشته باشد.

_ خالق در مسیر اطاعت دنبال یک چشم گفتن است و اگر در اوج خطا هم باشیم به سرعت جواب انسان را می‌دهد. خدا بهانه جو است. بهانه را یک طوری دستش بدهید ورق را برمی گرداند. در روایتی از وجود نازنین حضرت محمد داریم که خدا هر روز این طوری ندا می‌دهد که من صاحب قدرت هستم و اگر می‌خواهید در دو دنیا عاقبت به خیر شوید اطاعت کنید من را که آن هم با انجام واجب و ترک محرم است.

_ دومین عامل تقوا می‌باشد. دهانه نفس را بکشید. امیرالمؤمنین فرمودند که حرام عمومیت دارد. امام رضا(علیه السلام) می‌فرماید که گناهان کوچک راه را باز می‌کند و مستقیم تو را در گناه کبیره می‌اندازد و راه جلوگیری آن تقوا است.

_ سومین عامل انقطاع است که باید از این مردم برید. البته با خلق باشید ولی برای خالق. وقتی از مردم بریدیم به سفر معنوی می‌رسیم.

_ چهارمین عامل که کوتاه ترین راه است و به هر چه می‌خواهید می‌رسید و آن این است که محبت امام حسین در دل انسان بتابد. از کانال سیدالشهدا تقوا برای انسان می‌آید. با اشک بر سیدالشهدا به هر چه می خواهید می‌رسید. اگر در سینه محبت امام حسین نباشد معطل هستید. خدا یک شب قدر دارد و آن هم زهرا است. حب حسین دنیا را زیر و رو می‌کند.شیعه نیوز