کتاب حاکمان شیعی در بستر تاریخ

ناشر پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام

نویسنده پژوهشکده علمی کاربردی باقرالعلوم (علیه السلام)

سال نشر : 1391

تعداد صفحات : 991

 

معرفی کتاب

موضوعات اصلی این کتاب، معرفی حکومت‌های شیعی در تاریخ است. در مورد مختار ثقفی ، علویان طبرستان (رسمیت یافتن و افول علویان)، حمدانیان، آل بویه، حامیان فرهنگی تشیع (خدمات فرهنگی آل بویه)، سقوط و رویش سربداران، صفویان (نماد اقتدار ایران) و تیپو سلطان (تاریخ تشیع در هند) در این کتاب مطالبی گفته شده است .