جواز جمع صلاتین+سند

چرا برای مردم نمی گویید گاهی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشاء را در مدینه یعنی در وطن خود (بدون خوف و بدون ضرورت و خوفی) با هم و جمع می خواندند به جهت انکه حرج و دشواری برای امت شان نباشد، همانگونه که امروزه اکثر شیعیان اینگونه انجام می دهند؟ (1)

______________________

پی نوشت: 1 - عن ابن عباس صلی رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) الظهر و العصر جمیعا و المغرب و العشاء جمیعا فی غیر خوف و لاسفر. عبدالله بن عباس میگوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشاء را باهم خواندند در حالی که در سفر و خوف نبودند.

الوطاء- کتاب قصر الصلاه فی السفر، باب الجمع بین الصلاتین فی الحضرو السفرح 144/14 و صحیح البخاری کتاب مواقیقت الصلاه، باب تاخیر الظهر الی العصر 286/1 و باب وقت المغرب 293/1 و صحیح مسلم، کتاب الصلاه المسافرین و قصرها، باب الجمع بین الصلاتین فی الحضر، حدیث 49 و50، ج 489/1 و 490 و سنن ابی داوود، کتاب الصلاه، باب الجمع بین الصلاتین ح 1210 و 1211 و 1214 و ج 6/2.