جواز جمع صلاتین+سند
 

چرا برای مردم نمی‌گویید گاهی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشاء را در مدینه یعنی در وطن خود (بدون خوف و بدون ضرورت و خوفی) با هم و جمع می‌خواندند به جهت انکه حرج و دشواری برای امت شان نباشد، همانگونه که امروزه اکثر شیعیان اینگونه انجام می‌دهند؟ (۱)

______________________
 

پی نوشت: ۱ - عن ابن عباس صلی رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) الظهر و العصر جمیعا و المغرب و العشاء جمیعا فی غیر خوف و لاسفر. عبدالله بن عباس میگوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشاء را باهم خواندند در حالی که در سفر و خوف نبودند.

الوطاء- کتاب قصر الصلاه فی السفر، باب الجمع بین الصلاتین فی الحضرو السفرح ۱۴۴/۱۴ و صحیح البخاری کتاب مواقیقت الصلاه، باب تاخیر الظهر الی العصر ۲۸۶/۱ و باب وقت المغرب ۲۹۳/۱ و صحیح مسلم، کتاب الصلاه المسافرین و قصرها، باب الجمع بین الصلاتین فی الحضر، حدیث ۴۹ و۵۰، ج ۴۸۹/۱ و ۴۹۰ و سنن ابی داوود، کتاب الصلاه، باب الجمع بین الصلاتین ح ۱۲۱۰ و ۱۲۱۱ و ۱۲۱۴ و ج ۶/۲.