جواد الایمه (ع) و نقد سه روایت

در الاحتجاج طبرسی آمده است که مامون در پی ازدواج دخترش ام الفضل با امام جواد (علیه السلام) در مجلسی حاضر بود که امام جواد به اتفاق یحیی بن اکثم و گروهی از نزدیکان و اطرافیان مامون حضور داشتند...

آنگاه یحیی بن اکثم گفت:
روایت شده که ابوبکر و عمر بن خطاب در زمین همچون جبراییل و میکاییل در آسمانند.
امام (ع) فرمود:
در این روایت نیز باید دقت شود زیرا جبراییل و میکاییل دو فرشته مقرب خدا هستند که مطلقا ً خدا را معصیت نکرده و حتی با یک گناه از طاعت او سر نپیچیده اند حال آنکه آنها به خداوند عز وجل شرک ورزیده اند اگر چه پس از شرک اسلام آورده باشند ولی بیشتر عمر آنها به شرک گذشته است و محال است که به آن دو فرشته تشبیه شده باشند.

آنگاه یحیی بن اکثم گفت:
همچنین روایت شده که آنها سروران سالمند بهشتند در این مورد ای ابو جعفر چه می گویی
حضرت فرمود:
این خبر نیز صحیح نیست زیرا در میان اهل بهشت پیر و سالمند وجود ندارد این خبر را بنی امیه در برابر آنچه از پیامبر (ص) درباره حسن و حسین و اینکه آن دو سرور جوانان بهشتی هستند وضع کرده اند.

یحیی گفت:
روایت شده است که پیامبر (ص) فرمود: اگر من مبعوث نشده بودم عمر بن الخطاب به پیامبری می رسید.
امام (ع) فرمود:
کتاب خدا از این حدیث راست تر است خداوند متعال در کتابش می فرماید:
(( و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح))
خداوند از همه پیامبران پیمان و عهد گرفته است و چگونه ممکن است پیمانش را عوض کند و همه پیامبران حتی یک لحظه به خدا شرک نورزیده اند و چگونه می شود که خداوند کسی را که مشرک بود و بیشتر عمر خود را در شرک به خدا گذرانده مبعوث کند


ترجمه کتاب"ایمه اثنا عشر"با نام"زندگی دوازده امام"ج 2 ص 462
نویسنده: هاشم معروف الحسنی
مترجم: محمد مقدس
انتشارات امیر کبیر
سایت فطرت