یک آقایی می‌گفت: چون جمعیت اهل سنت بیشتر است پس آنان هستند که به حق اند نه ما که در اقلیتیم.
کسی نبود به او بگوید:
بیشتر مردم این شهر به قوانین راهنمایی رانندگی توجه نمی‌کنند پس حتماً آن ها به حق هستند!....
و بیشتر مردم بنی اسراییل پیامبرانشان را آزردند پس با این قانون شما آنان به حق بوده اند و نه پیامبرانشان.
و بیشتر...

و باز کسی نبود برای او این آیه را تلاوت کند:

ً وَ قَلیلٌ مِنْ عِبادِیَ الشَّکُور
ولی عده کمی از بندگان من شکرگزارند!
سباء۱۳
 

/فطرت