برپایی شعایر دینی (مفهوم، تنوع، پاسخ به شبهات و...) برپایی مراسم جشن (فتاوای وهابیان، دیدگاه قرآن و احادیث، فواید، بررسی اشکالات وهابیان) عزاداری از