جریان سقیفه به نقل از عمر

چرا در حضور عموم مردم مسلمان، نمی گویید که در روز سقیفه (روزی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم وفات نمودند) مسلمانان صدر اسلام برای انتخاب خلیفه اختلاف و نزاع کردند، به طوری نزاع آنان بالا گرفت و شخصی فریاد برآورد: « قتلتم سعد بن عباده » سعد بن عباده را کشتید. عمر گفت: خدا او را بکشد و بسیاری از اصحاب در این گیر و دار مخالفت خود را اعلام داشتند؟ (1)

______________________

پی نوشت:

1 – صحیح البخاری، کتاب المحاربین من اهل الکفر و الرده، باب رجم الحبلی من الزنا اذا احصنت 585/8 ؛ و تارخ الطبری حوادث سنه 11، حدیث السقیفه 445/2