جریان سقیفه به نقل از عمر

چرا در حضور عموم مردم مسلمان، نمی‌گویید که در روز سقیفه (روزی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم وفات نمودند) مسلمانان صدر اسلام برای انتخاب خلیفه اختلاف و نزاع کردند، به طوری نزاع آنان بالا گرفت و شخصی فریاد برآورد: « قتلتم سعد بن عباده » سعد بن عباده را کشتید. عمر گفت: خدا او را بکشد و بسیاری از اصحاب در این گیر و دار مخالفت خود را اعلام داشتند؟ (۱)

______________________
 

پی نوشت: 

۱ – صحیح البخاری، کتاب المحاربین من اهل الکفر و الرده، باب رجم الحبلی من الزنا اذا احصنت ۵۸۵/۸ ؛ و تارخ الطبری حوادث سنه ۱۱، حدیث السقیفه ۴۴۵/۲