جبرییل خیانت کرد!؟

به گزارش خبرنگار «شیعه نیوز» به نقل از دکتر حسینی قزوینی، ایشان اینگونه اظهار داستند که:
سال گذشته در ایام حج در مکه مکرمه در مقابل مقام حضرت اسماعیل (علیه السلام) نشسته بودم و جمعی از وهابی ها اطراف من را گرفته و مشغول بحث بودیم که یکی از وهابی ها رو به من کرد و اظهار داشت، چرا شما شیعیان بعد از پایان نماز سه بار جبرییل را لعنت میکنید؟ 
من متوجه شدم این فرد انقدر از لحاظ علمی فقیر است که بحث علمی با ایشان بی فایده است... روی خود را برگرداندم دیدم چند نفر از هموطنان ان طرف تر نشسته اند، آنها تقاضا کردم جلو بیایند سپس از انها سوال کردم که برادران شما وقتی نماز میخوانید پس از پایان نماز په میگویید؟ 
انها هم گفتند: سه بار میگوییم الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر..و سخنان انها را به عربی ترجمه و به این شخص وهابی گفتم... 
بعد در همین حال تعدادی از بانوان ایرانی هم از مقابل ما میگذشتند انها را صدا کردم و گفتم: خواهران لطفا به سوال من جواب دهید... و همان سوال را مطرح کردم... آنها هم همان جواب را دادند و سوال کردند که چرا این سوال را پرسیدی؟ 
من جواب دادم این آقای وهابی میگوید شما شیعیان میگویید که جبرییل به جای پیامبر باید پیام الهی را به علی (علیه السلام) میرساند ولی این کار را نکرد و پیام الهی را به پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) رساند و چون خیانت کرده است شما بعد از اتمام نماز سه بار او را نفرین میکنید! 
این خانوم ایرانی که از اظهارات این وهاب به خشم امده بود از داخل کیسه ای که در دست داشت یه کفش در اورد که به این وهابی به خاطر اظهارات نابخردانه اش حمله کند که ما دخالت کردیم و از آنها خواستیم که انجا را ترک کنند. 
من به این وهابی رو کردم و گفتم: خجالت بکشید چند هزار ایرانی در این ایام در مکه هستند و شما میتوانید کنار آنها قرار بگیرید و ببینید که انها بعد از هر نماز چه میگویند. با این روش استدلالی که آوردیم او دیگر هیچ سخنی برای گفتن نداشت. 
تذکر:متاسفانه دروغ پردازی‌های زیادی توسط علمای وهابی علیه شیعیان از گذشته و حال منتشر و حتی در دانشگاههای عربستان تدریس میشود که شایسته است علما و اندیشمندان شیعه، کذب بودن انها را به مسلمانان با استناد به مدارک و شواهد اثبات کنند.
 سایت شیعه نیوز