جانشینان من ۱۲ نفرند

 

این احادیث را به دقت بخوانید:

جانشیان من پس از من دوازده نفرند و همه از قریش هستند. (صحیح بخاری ج۱ ص ۱۲۷ – صحیح مسلم ج۶ ص۳)

امر مردم به خیر خواهد گذشت مادام که دوازده نفر بر آنها ولایت داشته باشند که همه آنها از قریش اند. (صحیح مسلم ج ۳ ص ۴۵۲)

دین همچنان پا بر جاست تا قیامت برپا شود و یا اینکه دوازده خلیفه بر شما خلافت کنند که همه آنها از قریش اند.(صحیح مسلم ج۳ ص ۱۴۵۳)

این حدیث متواتر را تمامی کتب اهل سنت نقل کرده اند که به اختصار از صحیحین به آن اشاره کردیم.

حال با توجه به این احادیث از اهل سنت سوال می‌کنیم که این دوازده نفر امام آنها که در این حدیث هستند چه اشخاصی می‌باشند؟

به غیر از چهار خلیفه اول اگر امام حسن (علیه السلام) و معاویه را نیز اضافه کنید دیگر کدام خلیفه را به عنوان امام معرفی خواهید کرد.

آیا از بنی امیه و بنی عباس که ظلم و ستمهای فراوان آنها را خودتان نقل می‌کنید را به عنوان امام معرفی خواهید کرد، آنوقت تعداد از ۱۲ نفر خیلی بیشتر می‌شود. 

بدون هیچ شکی اهل سنت جوابی برای این سوال ندارند، چرا که بزرگان علمی آنها اعتراف کرده اند که این حدیث جز با عقاید شیعه اثنی عشریه امامیه با دیگر مکاتب اسلامی سازگاری ندارد و در فکر فرو رفته اند که این احادیث آنهم به صورت متواتر در کتب صحاح سته آنها چه می‌کند؟