مولف: ابوالقاسم کوفی
ناشر:
مترجم: عبدالجواد فلاطوری
نوبت چاپ:
تعداد صفحات: ۲۴۸
قیمت: ۰ ریال
مشخصات ناشر:


(ترجمه کتاب الاستغاثه فی بدع الثلاثه) لطمات وارد شده بر اسلام فضایل امیرمومنان علیه السلام از زبان دشمنان