جامع احادیث الشیعه؛ یادگار ارزشمند آیت الله بروجردی

روزهای پایانی عمر شریف آیة‌الله العظمی بروجردی بود که آن مرجع عالی‌مقام، در حلقه شاگردان و مریدان، از قلت‌زاد در سفر آخرت ابراز تاسف می‌نمود و این همه خدمت را در برابر نعمات الهی اندک می‌شمرد؛ اما امید داشت اثری را که جهت ترویج روایات اهل‌بیت علیهم‌السلا‌م به تالیف آن همت گماشته بود، از باب مداد العلما افضل من دماء الشهدا بر سنگینی کفّه حسناتش بیافزاید.
کتاب شریف «جامع احادیث الشیعه» در ۳۱ جلد در ابواب مختلف فقهی لباس طبع پوشیده و بوستانی از روایات متنوع و متعدد فقهی را پیش روی شیفتگان علوم آل‌الله قرار داده است. احادیث پربهاء علمی که از ناحیه مقدس ائمه اطهار علیهم‌السلا‌م صادر شده است.
گرچه تاکنون جوامع حدیثی دیگری در اختیار فقها بوده است اما ویژگی‌های این کتاب شریف که حسب‌الا‌مر و نظارت مرحوم آیةالله العظمی بروجردی تالیف و تحقیق شده، چنان بوده که ضمن گزینش در پنجمین دوره کتاب سال ولا‌یت در سال ۱۳۸۲، تایید و تحسین بسیاری از علما را برانگیخته است؛ آن‌گونه که زبان به ستایش این اثر قویم گشوده‌اند.
مرحوم آیةالله العظمی میلا‌نی معتقد بودند جامعیت این کتاب هر روز ۵ ساعت از وقت تحقیق و مطالعه درسی ایشان را صرفه‌جویی می‌کند.
کتاب جامع احادیث الشیعه فی احکام الشریعة همچنین مورد عنایت و استفاده جمعی از بزرگان و مراجع عالیقدر همچون آیات عظام گلپایگانی، سیستانی، صافی گلپایگانی، مرحوم سید محسن حکیم و... قرار گرفته است و حضرت امام خمینی که از این کتاب تدریس داشته‌اند، در نجف به مولف محترم توصیه می‌فرمایند که تمام وقتشان را صرف تدوین و تکمیل این کتاب نمایند.
مرحوم آیةالله العظمی خویی نیز در تقریظی که برای این کتاب، خطاب به دانشمند فرزانه حجةالا‌سلا‌م و المسلمین اسماعیل معزی ملا‌یری گرد آورنده این اثر نوشته‌اند می‌فرمایند: «فریدا فی نوعه و جمیلا‌ فی اسلوبه و ممن بذل جهوده فیه العلا‌مة المحقق حجة الا‌سلا‌م الحاج شیخ اسماعیل المعزی الملا‌یری دامت برکات وجوده فانه ایده الله تعالی قد اتعب نفسه فی تالیف هذالکتاب و ترتیبه حتی اخرجه باحسن اسلوب و اجمل نظام».
جامع احادیث الشیعة امتیازات بارزی دارد که به برخی از آنان اشاره می‌نماییم:

اول اینکه: افزون بر احادیث وسایل الشیعه و مستدرک الوسایل حاوی هشتصد حدیث دیگر نیز می‌باشد.
دوم: آیات مربوط به واجبات و مستحبات احکام شریعت را در ابتدای هر باب متذکر شده است. 
سوم: احادیث بدون تلخیص، تبدیل، تغییر و تقطیع درج شده است. 
چهارم: در هر باب به روایاتی که به ابواب دیگر نیز ارتباط دارد دقیقاً و با نشانی ارجاع داده شده تا محققان به راحتی به روایات مربوط به یک موضوع در ابواب مختلف دست یابند.
پنجم اینکه: روایات معتبر و مفتی‌به متمایز شده است. 
ششم: رعایت نظم و دقت در مکا‌ن‌یابی احادیث است که هر حدیث دقیقاً در باب مربوط ذکر شود. 
هفتم: وجوهی که فقهای بزرگ سلف در جمع بین متعارضین بیان کرده‌اند، ذکر شده است. هشتم: یادآوری نسبت به واژگان غریب، مشکل و توضیحات ضروری برای فهم احادیث، اصلا‌ح خلل اسناد و تذکر موارد مشتبه‌ در کتاب، امدادگر محققان است.

در آغاز این جامع حدیثی مقدمه مفیدی در خصوص علم حدیث و وجوب تمسک به کتاب الله و عترت رسول الله آمده که حاوی نکات بهاور حدیثی است.
انتشار این مجموعه نقطه عطفی در تاریخ علم فقه حوزه است و امید آن‌که با عنایت و اهتمام مراجع عظام و مدیران حوزه علمیه، شاهد انتشار این یادگار علمی آیة‌الله العظمی بروجردی با چاپ‌های زیباتر و کیفیتی مطلوب‌تر جهت استفاده فراگیر محققان و فضلا‌ی جهان اسلا‌م حتی در حوزه‌های علمیه شیعیان در نجف و لبنان و سوریه باشیم.


منبع خبر: مرکز خبر حوزه


 سایت شیعه نیوز