جاذبه امام حسن عسکری (علیه السلام) در زندان

یکی از نوادگان حضرت کاظم(علیه السلام) به نام محمد بن اسماعیل گوید: گروهی از بنی عباس و چند نفر دیگر از منحرفین به نزد صالح بن وصیف رییس شُرطه سامراء آمده و گفتند: ابو محمد عسکری را که زندان کرده‏ ای بر او سخت ‏گیر و نگذار که در استراحت باشد.
صالح گفت: می‏خواهید چه بکنم دو نفر که در نظرم از همه شریرتر بودند بر او مأمور کرده بودم چنان اهل عبادت و نماز شده‏ اند که خارج از حد است. آنگاه گفت: آن دو را آوردند گفت: وای بر شما! جریان شما درباره این مرد چیست! گفتند: چه بگوییم در خصوص مردی که در روز روزه است و همه شب را مشغول به عبادت حق با کسی سخن نمی‌گوید به غیر عبادت مشغول نمی‌شود.
چون به او نگاه می‌کنیم بند بند شانه‏‌هایمان به لرزه می‌افتد و چنان مجذوب می‌شویم که قدرت از دست ما می‏رود چون بنی عباس این را شنیدند سرافکنده برگشتند.


کافی ج ۱ ص ۵۰۹/ ارشاد ص ۳۲۳.

(نقل از سایت تبیان)