ثواب هدیه اعمال برای ائمه علیهم السلام

علی بن مغیرة گوید: به حضرت أبی الحسن (کاظم) علیه السلام

عرض کردم:... پدرم چنین بود که چهل بار قرآن را در ماه رمضان ختم می‌کرد و من نیز پس از پدرم (بهمین اندازه‏ ها) ختم می‌کنم گاهی بیشتر و گاهی کمتر باندازه فراغت و شغلم و باندازه نشاط و کسالتم و چون روز عید فطر شود

یک ختم آن را هدیه رسول خدا صلی الله علیه و آله کنم، و یکی را هدیه علی علیه السلام و یکی را هدیه حضرت فاطمه علیها السلام و همچنین برای هر یک از ائمه علیهم السلام تا برسد بشما که برای هر یک یکی هدیه کنم و تا باین حال رسیده‏ ام چنین کرده‏ ام،

برای من در برابر این عمل چه پاداشی هست؟

فرمود: پاداشت این است که روز قیامت با ایشان باشی،

گفتم: اللَّه اکبر! این است پاداش من؟ 

تا سه بار فرمود: آری.‏

اصول کافی-ترجمه مصطفوی، ج‏۴، ص: ۴۲۳