توطیه ترور حضرت علی توسط ابوبکر

آیا صحیح است که ابوبکر توطیه ترور حضرت علی را طراحی کرد و این مأموریت را به خالدبن ولید واگذار نمود؟

ولی از اجرای آن و لو رفتن نقشه و عواقب آن ترسید و آن را در نماز لغو کرد.

سمعانی: «روی عنه ـ ای الرواجنی حدیث ابی بکر انه قال لا یفعل خالد ما أمر به. سألت الشریف عمر بن ابراهیم الحسینی بالکوفة عن معنی هذا الأثر فقال: کان أمر خالد بن الولید أن یقتل علیا ثم ندم بعد ذلک فنهی عن ذلک.

الأَنساب ۳: ۹۵ چنانچه سمعانی آنرا نقل می کند.

آیا باز هم می توان ادعا کرد که روابط آن دو حسنه بوده و به یکدیگر احترام می گذاشتند.؟
 فطرت