کتاب توسل(سلسله مباحث شناخت وهابیان)


مولف: علی اصغر رضوانی
ناشر: انتشارات مسجد مقدس جمکران
مترجم:
نوبت چاپ: اول تابستان ۱۳۸۵
تعداد صفحات: ۶۳
قیمت: ۲۵۰۰ ریال
مشخصات ناشر: تلفن قم ۷۲۵۳۳۴۰و۷۲۵۳۷۰۰-۰۲۵۱ قم صندق پستی ۶۱۷تعریف توسل(لغتی و اصطلاحی)فتواهای وهابیانفلسفه توسل، توسل از دیدگاه قرآن، تاثیردعای پیامبر صلی الله علیه و آلهانواع توسل (به خدا، به طاعت و ایما