توسل(سلسله مباحث شناخت وهابیان)

مولف: علی اصغر رضوانی
ناشر: انتشارات مسجد مقدس جمکران
مترجم:
نوبت چاپ: اول تابستان 1385
تعداد صفحات: 63
قیمت: 2500 ریال
مشخصات ناشر: تلفن قم 7253340و7253700-0251 قم صندق پستی 617


تعریف توسل(لغتی و اصطلاحی) فتواهای وهابیان فلسفه توسل، توسل از دیدگاه قرآن، تاثیردعای پیامبر صلی الله علیه و آله انواع توسل (به خدا، به طاعت و ایما