توسل

مولف: سیدمحمد ضیاء آبادی
ناشر: مرکز چاپ و نشر بنیاد بعثت
مترجم:
نوبت چاپ: پنجم 1384
تعداد صفحات: 280
قیمت: 15000 ریال
مشخصات ناشر: مرکز پخش -تهران خیابان سمیه شماره 109 بنیاد بعثت، تلفن88822374


وسیله جویی برای کسب فیض از مبداء هستی بررسی توسل(لغوی، فطری، قرآن، روایات اهل تسنن، روایات شیعه و....) حدود توسل و استشفاع طرح برخی شبهات و پاسخ به