کتاب توسل


مولف: سیدمحمد ضیاء آبادی
ناشر: مرکز چاپ و نشر بنیاد بعثت
مترجم:
نوبت چاپ: پنجم ۱۳۸۴
تعداد صفحات: ۲۸۰
قیمت: ۱۵۰۰۰ ریال
مشخصات ناشر: مرکز پخش -تهران خیابان سمیه شماره ۱۰۹ بنیاد بعثت، تلفن۸۸۸۲۲۳۷۴وسیله جویی برای کسب فیض از مبداء هستیبررسی توسل(لغوی، فطری، قرآن، روایات اهل تسنن، روایات شیعه و....)حدود توسل و استشفاعطرح برخی شبهات و پاسخ به