خیلی از ما تند می‎رویم و برخی از ما عقب می‎مانیم. بزرگترین مثال تند رفتن و عقب ماندن در ماجرای غدیر رخ داد. آن‎هایی که از قافله پیامبر تندتر رفتند (حالا به دلیلش کاری نداریم) و پیامبر امر فرمودند که آن‎ها برگردند و آن‎هایی که عقب مانده بودند و پیامبر به آنها هم امر فرموده بودند که زودتر بیایید و خود را به ما برسانید (که به انگیزه آن‎ها هم از کند حرکت کردن کاری نداریم)

نباید تندتر از دین حرکت کرد و کندتر از آن، عقب ماند. برخی از ما گاهی بی جهت دو آتشه می‎شویم و از خودمان پیاز داغ اضافه میکنیم و برخی دیگر گاهی آنقدر بر طبل تساهل و تسامح می‎کوبیم که انگار می‎خواهیم دین دیگری بیاوریم!

این تند رفتن‎ها و عقب ماندن ها معلوم نیست آخر و عاقبت کار ما را به کجا بکشاند و چگونه خواهیم توانست میراثدار خوبی برای نسل‎های آینده باشیم. البته خداوند خود دینش را حفظ می‎کند و اگر ما بندگان لایقی برای دین او که با نام علی بن ابیطالب علیه السلام گره خورده، نباشیم، بعید نیست دیگران را جایگزین ما کند.

از جمله تندروی های ما آنجاست که می‎خواهیم هر حرف و سخنی را هرجا بگوییم فارغ از اینکه آیا جامعه تحمل شنیدن آن حرف را دارد؟ آیا آن حرف هجو و هجمه علیه آموزه‎های ما را نخواهد داشت؟ یا آنکه نکند ما اصلاً حرفی برای گفتن نداریم و حالا می‎خواهیم حاشیه درست کنیم!

از جمله تندروی های ما انگ زدن به این و آن است و کاری که نهایتا منجر به خروج آن فرد و افراد از دایره دین و تشیع می‎شود. از جمله تندروی های ماکج اخلاقی‎ها و بد رفتاری‎ها و پشت نام دین پنهان شدن هاست که اگر اسمش خیانت نیست، باید نام دیگری برایش پیدا کنیم.

و از جمله عقب ماندن‎ها و ژست گرفتن‎ها آنجایی که از دایره احکام عدول می‎کنیم. خیلی راحت برخی محرمات را نادیده می‎گیریم  و از آن بدتر که برایش توجیه می‎بافیم و می‎بافیم و می‎بافیم و قسم یاد می‎کنیم که در زمان حضرت ولیعصر علیه السلام این گونه احکام، برداشته خواهد شد! یعنی آنچنان برای خود دایره امن ایجاد می‎کنیم و آن را به زمان ظهور امام عصر نسبت می‎دهیم تا کسی جرات نکند کوچکترین نقدی بر ما وارد کند و ما بتوانیم در شکستن حریم‎های دین و حیا و عفت، راحت باشیم.

خدایا! بر تو پناه می‎بریم از این اتفاقات تلخ و از این تند رفتن‎ها و عقب ماندن‎هاتحریریه سایت فطرت