تلفظ سخت و کاربرد مهم

می توانی این واژه را تلفظ کنی؟

 فیء اموال و زمین‌هایی است که به وسیله ی جنگ ونزاع به دست مسلمانان نرسیده و بر آن سرزمین ها، اسب و شتر نتاخته باشند.
در سوره ی حشر آیه ی ۶ می‌خوانیم:

وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلی‏ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ خَیْلٍ وَ لا رِکابٍ وَ لکِنَّ اللَّهَ یُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلی‏ مَنْ یَشاءُ وَ اللَّهُ عَلی‏ کُلِّ شَیْ‏ءٍ قَدیر
وآنچه خداوند به رسول خویش فیء کرد و بخشید، زمین‌هایی است که بر آن اسب و شتر نتاختید؛ اما خداوند است که فرستادگانش را بر هر که خواهد چیره می‌گرداند و خداوند بر هر چیزی تواناست.

در این اموال، مسلمین شریک نیستند و چیزی به آنها تعلق نمی‌گیرد و تمام آن از آن پیامبر صلی الله علیه و آله خواهد بود.

***
زمین‌هایی که از این طریق(فیء) به ملکیت رسول خدا صلی الله علیه و آله درآمدند از این قرار است.
۱-زمین‌های بنی نضیر در اطراف مدینه
۲-قلعه و حَصن وَطیح از قلعه‌های منطقه ی الکتیبه واقع در خیبر
۳-قلعه ی سُلالِم
۴-زمین‌های وادی القری: شامل آبادی‌های فراوان واقع در منطقه ی وسیعی بین خیبر و شام
۵-سرزمین تَیماء منطقه ای بین خیبر و شام
۶-بازار مَهروز؛ زمین وسیعی واقع در اطراف مدینه.
۷-فدک