تلفظ سخت و کاربرد مهم

می توانی این واژه را تلفظ کنی؟فیء اموال و زمین هایی است که به وسیله ی جنگ ونزاع به دست مسلمانان نرسیده و بر آن سرزمین ها، اسب و شتر نتاخته باشند.
در سوره ی حشر آیه ی 6 می خوانیم:

وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلی‏ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ خَیْلٍ وَ لا رِکابٍ وَ لکِنَّ اللَّهَ یُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلی‏ مَنْ یَشاءُ وَ اللَّهُ عَلی‏ کُلِّ شَیْ‏ءٍ قَدیر
وآنچه خداوند به رسول خویش فیء کرد و بخشید، زمین هایی است که بر آن اسب و شتر نتاختید؛ اما خداوند است که فرستادگانش را بر هر که خواهد چیره می گرداند و خداوند بر هر چیزی تواناست.

در این اموال، مسلمین شریک نیستند و چیزی به آنها تعلق نمی گیرد و تمام آن از آن پیامبر صلی الله علیه و آله خواهد بود.

***
زمین هایی که از این طریق(فیء) به ملکیت رسول خدا صلی الله علیه و آله درآمدند از این قرار است.
1-زمین های بنی نضیر در اطراف مدینه
2-قلعه و حَصن وَطیح از قلعه های منطقه ی الکتیبه واقع در خیبر
3-قلعه ی سُلالِم
4-زمین های وادی القری: شامل آبادی های فراوان واقع در منطقه ی وسیعی بین خیبر و شام
5-سرزمین تَیماء منطقه ای بین خیبر و شام
6-بازار مَهروز؛ زمین وسیعی واقع در اطراف مدینه.
7-فدک