در مورد ویژگی علمی ائمـّه علیهم‌‏السلام به طور عمده، مخالفانِ مقامات ائمه علیهم‌‏السلام، منبع و سرچشمـه‏‌ی علومِ اهل بیت را الهی نمی‌‏دانند و حدّاکثر تفاوتی که میان ایشان و دیگر اصحاب بیان می‏‌کنند، کمّیّت بیش‏تر علوم امامان است.

لذا میان مراجعه به ائمه علیهم‌‏السلام و صحابه‌‏ی دیگر، تفاوتی جوهری قائل نیستند. از این رو نحوه‌‏ی تبیین جایگاه علمی ائمّه علیهم‌‏السلام در هر تئوری نیز ملاک خوبی است برای تشخیص شیعی یا غیر شیعی بودن آن.
 

///سایت فطرت