تغییر شان نزول یک آیه به فاصله دو چاپ؟!

در «تاریخ یعقوبی» چاپ نجف اشرف سنه ۱۳۵۸ﻫ آمده ‌است:

«گفته‌شده که آخرین آیه‌ای که بر رسول خدا صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم نازل‌شد، این بود:

﴿ الیوم أکملت لکم دینکم وأتممت علیکم نعمتی، ورضیت لکم الإسلام دیناً ﴾ و آن روایت، روایتی صحیح، ثابت و صریح است و نزول آن در روز نص بر امیرالمؤمنین علی‌بن‌ابی‌طالب صلوات‌الله‌علیه در غدیر خم بود.» ۱

امّا متن کتاب در چاپ «دارصادر» در بیروت سنة ۱۳۷۹ﻫ این‌گونه تحریف‌شده‌است:

«... نزول آن در روز نفر بر امیرالمؤمنین علی‌بن‌ابی‌طالب بعد از ترّحم بود ».۲

به نظر شما چرا شأن نزول یک آیه در چاپی دیگر تغییرمی‌کند؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱-تاریخ الیعقوبی - الیعقوبی - ج۲ – ص۳۷ – ط النجف الأشرف – سنة ۱۳۵۸:
".. وقد قیل: إن آخر ما نزل علیه: ﴿ الیوم أکملت لکم دینکم وأتممت علیکم نعمتی، ورضیت لکم الإسلام دیناً ﴾ وهی الروایة الصحیحة الثابتة الصریحة، وکان نزولها یوم النص علی أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب صلوات الله علیه بغدیر خم..".
۲-تاریخ الیعقوبی - الیعقوبی - ج ۲ - ص ۴۳- ما نزل من القرآن بالمدینه- ط دار صادر فی بیروت سنة ۱۳۷۹ﻫ ۱۹۶۰م- موسسه و نشر فرهنگ اهل بیت – قم
قیل: إن آخر ما نزل علیه"الیوم أکملت لکم دینکم وأتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا". وهی الروایة الصحیحة الثابتة الصریحة. وکان نزولها یوم النفر علی أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب، صلوات الله علیه، بعد ترحم