تغییر سنّتها به بهانه ضدّیّت با شیعه

استفاده از انگشتر:
گستره سنّت پیامبر بسیار وسیع و از مرز واجبات گذر میکند و اعمال و امور مستحب و غیر آن را نیز شامل می‌شود.
که در بخش سنّتهای مستحب می‌توانیم به و سایل تزیینی از جمله استفاده از انگشتر اشاره نماییم.
مسلمانان مشاهده می‌کردند که پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) انگشتر را در دست راست قرار می‌داد و مسلمانان هم با تبعیّت از او این چنین می‌کردند.
امّا پس از چندی این روش تغییر کرد و انگشتر را در دست چپ قرار دادند، و علّت آن را مخالفت با پیروان اهل بیت عنوان کردند.
نویسنده کتاب هدایه که حنفی است می‌نویسد: انگشتر در دست راست سنّت و مشروع است ولی چون رافضیان (شیعه) اینگونه استفاده می‌کنند، ما اهل سنّت انگشتر را در دست چپ قرار می‌دهیم.
و اوّل کسی که این سنّت را تغییر داد و با سنّت مخالقت نمود معاویه بود.
مشاهده می‌فرمایید که چگونه سنّتهای اسلامی تابع هوا و هوس قرار گرفته و به بهانه دشمنی با اهل تشیّع هر تغییری را جایز دانستند.

متن عربی 
التختم فی الیسار مع أن السنة فی الیمین
قال مصنف کتاب الهدایة وهو من الأحناف: المشروع التختم فی الیمین، لکن لما اتخذته الرافضة عادة جعلنا التختم فی الیسار. عن الصراط المستقیم ۲ / ۵۱۰، ومنهاج الکرامة، ص ۱۰۸، الغدیر ۱۰ / ۲۱۰.
وأوّل من اتخذ التختم بالیسار خلاف السنة هو معاویة، ربیع الأبرار للزمخشری: ۴/۲۴.

 پایگاه خبری المذهب