تصاویر قدیمی از زائران خانه خدا در سال

۱۹۵۳ تصاویر قدیمی از مسجد الحرام، رمی جمرات، عیدقربان، صحرای عرفات، بندرگاه و فرودگاه در بیش از نیم قرن پیش

منبع خبر: عصر ایرانبه نقل از شیعه نیوز