تشرفی که ۴۰۰۰ سنی را شیعه کرد

سیدبحرالعلوم یمنی، از علمای بزرگ زیریه در یمن بوده که وجود حضرت ولی عصر علیه الصلوة و السلام را انکار می‌کرده است.... تا این که آن جناب نامه ای برای حضرت آیت الله سیدابوالحسن اصفهانی رضوان الله تعالی علیه می‌نویسد و برای اثبات وجود امام زمان (علیه السلام) دلیل قاطعی درخواست می‌کند.
آیت الله اصفهانی، در جواب می‌نویسد: «جواب شما را باید به طور حضوری بدهم. شما طی سفر به نجف اشرف مشرف شوید تا جواب را دریافت کنید.» 
.... و اینک بشنوید ماجرای شیعه شدن سید یمنی را از زبان فرزند او: 
وقتی به مقام مهدی (علیه السلام) در وسط وادی السلام نجف وارد شدیم، دیدیم که آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی به سوی چاهی که در آن جا بود، رفت و به دست خود از آن آب کشید و تجدید وضو کرد و این در حالی بود که ما به عمل او می‌خندیدیم. 
آن گاه وارد مسجد مقام شد و چهار رکعت نماز خواند و کلماتی گفت. به ناگاه دیدیم که تمام فضای مقام غرق نور و روشنایی گشت. 
در آن هنگام، آیت الله اصفهانی پدرم را داخل مسجد طلبید. پدرم به آن مقام وارد شد، اما طولی نکشید که صدای گریه اش بلند شد و آن گاه، فریادی بلند زد و از هوش رفت. 
وقتی داخل شدم دیدم که آیت الله اصفهانی بالای سر پدرم نشسته است و شانه‌های او را مالش می‌دهد تا به هوش آید. وقتی از آن جا برگشتیم، پدرم گفت: «حضرت ولی عصر حجت بن الحسن العسکری (عج) را به طور حضوری زیارت کردم و با دیدنش مستبصر و شیعه اثنی عشری شدم.» 
سید بحرالعلوم یمنی، پس از بازگشت به یمن ۴۰۰۰ نفر از مریدان سنی خویش را به مذهب تشیع مشرف گرداند.

منبع: شیفتگان حضرت مهدی (عج)، قاضی زاهدی، ج۱، ص۱۲۴.


 سایت شیعه نیوز