مجموعه گفتارهایی است پیرامون مسایل اعتقادی و اخلاقی از جمله مبدأ ومعاد، محبت و تسلیم، نماز در اسلام، شناخت و موقعیت انسان از نظر قرآن، ولایت در اسلام