تذکر:
۱-مجموعه تحلیل‌های سریال مختارنامه که از سوی سایت فرهنگی اعتقادی فطرت ارائه خواهد شد از زاویه ی مسائل اعتقادی است.
۲-تحلیل و بررسی اعتقادی یک محصول مذهبی حق محفوظی برای تریبون‌های فرهنگی- اعتقادی است و این نقد به معنای زیر سؤال بردن کل مجموعه نیست.هم چنین هرگونه تایید و دفاع نیز به معنای تایید کل مجموعه نخواهد بود.
۳-چنان چه در حوزه مسائل اعتقادی تحلیل و یا نظری شایان ذکر می‌بینید جهت درج برای ما ارسال کنید

تحلیل سریال مختارنامه(۷)
نماز به آداب شمر موجب تقرب نیست!

در قسمتی دیگر از مجموعه ی مختارنامه نکته ای گفته شد که سخن پیرامون آن خالی از لطف نیست. در قسمت بیست و هشتم زربی غلام مختار به نماز می‌ایستد و از غلام شمر که اسیر اوست می‌خواهد که او هم نماز بخواند. غلام شمر می‌گوید من به سبک شمر نماز می‌خوانم ایرادی ندارد؟
زربی به این مضمون جواب می‌دهد که: نه مهم این است که دل به خدا بدهی و...!
خلاصه یاد آن حرف کوچه و خیابان افتادیم که می‌گوید:"دلت پاک باشد".این نظریه ی دلت پاک باک باشد به جایی رسید که نماز شمر را هم درست و مقدس می‌شمرد.
باید به این سؤال جواب بدهیم آیا می‌توانیم آداب نماز را از خودمان اختراع کنیم و در نهایت شوق معنوی خود ساخته بگوییم: قربت الی الله؟ 
خداوند به هیچ نمازی چه حسینی باشد چه غیر آن نیازی ندارد. بلکه این نیاز ماست که به نماز است. عبودیت ما در این است که به آن چه خدا گفته است گردن نهیم. چه کم چه زیاد. اگر به کارگردان عزیز و محترم این فیلم که به ارق شیعی ایشان می‌بالیم بگوییم من به جای ماه رمضان می‌خواهم تمام ذی الحجه را روزه ی واجب بگیرم چه جوابی می‌دهند؟
ما بی ادبی می‌کنیم و خودمان را جای ایشان می‌گذاریم و جواب احتمالی ایشان را چنین نقل می‌کنیم که:
روزه ی واجب از آن رمضان است زیرا که خداوند چنین گفته است. اگر ماه دیگری را برمی گزید ما هم تسلیم می‌شدیم. بنابراین نمی‌توانی ماه دیگر را برای روزه ی واجب برگزینی. که این امر خداست. حالا با فرض چنین جوابی به ایشان عرض می‌کنیم پس چرا با نماز معامله ی دیگر می‌کنید؟ نماز صحیح یکی بیشتر نیست و آن همان است که در سنت نبوی آمده است. 
پس نماز شمر و نماز امام حسین علیه السلام تفاوت‌های بسیار دارند که مهم ترین آن تفاوت نماز نبوی با نماز من درآوردی است.
شیطان هم که از درگاه خدا رانده شد به عبادتی که خدا برایش مقرر کرده بود تن نداد. همه می‌دانند که ابلیس مقرب بود. اما به دلیل نخوتی که داشت از فرمان خدا سر باز زد. تبعیت از فرمان الهی خود عبادت است. و سرپیچی از آن و جایگزین کردن با معیارهای شخصی نه تنها عبادت نیست که بدعت است. نماز شمر نماز بدعت و شیطانی است و به هیچ وجه مورد قبول درگاه احدیت نیست. این نه از بابت گفتن ماست که گفته ی ما از سخن خداوند متعال است. امثال شمر تمام دستورات و آورده‌های پیامبر صلی الله علیه و آله را کتمان کردند و برای آن ها جایگزین درست کردند که از جمله ی آن ها همان نماز است. روح عبادت در بندگی خدا و تسلیم امر و آداب او شدن است نه این که چون ابلیس از خودمان نمازی بسازیم و بگوییم: قربت الی الله!
نتیجه آن که:
آن چه موجب تقرب به درگاه خداست اطاعت امر اوست و رعایت آداب عبادت بخشی از اطاعت امر خداست. و آزمایش ما در این دنیا تن دادن به آن هاست.
جماعتی که شمر از بزرگان آن هاست به راحتی بر آداب الهی دین تاختند و خواسته‌های دلشان را جایگزین دستورات دین کردند.شایسته نیست ما نیز مهر تایید بر بدعت آنان بزنیم و نماز خداوندی را با نماز شمر یکسان معرفی کنیم.

راستی؛ ای کاش دست سانسور بر نماز غلام شمر نمی‌رفت و واقعاً مردم می‌دیدند نمازاو چگونه است و چه بسیار امروزیان که بر طریق شمر نماز می‌خوانند.

------------------------------------------------------------
مطالب مرتبط: 
از اقدام قابل تقدیر میرباقری تا آموزش اشتباه حکم فقهی!(جدید)
تحلیل مختارنامه(۱)
تحلیل مختارنامه(۲)
تحلیل مختارنامه(۳)
تحلیل مختارنامه(۴)
تحلیل مختارنامه(۵)
تحلیل مختارنامه(۶)
حذف تصاویرچهره حضرت ابوالفضل ازمختارنامه 
نقدی بر مناظره عبیدالله زیاد و مسلم بن عقیل در سریال مختارنامه
بیان امام محمد باقر علیه السلام در مورد مختار
قیام مختار ثقفی
هزینه ساخت سریال"مختارنامه"اعلام شد 
مختار ثقفی روز عاشورا کجا بود؟
پاسخ به شایعات مختارنامه
چه کسانی به دست"مختار"کشته شدند؟
قیام مختارفطرت