تذکر:
۱-مجموعه تحلیل‌های سریال مختارنامه که از سوی سایت فرهنگی اعتقادی فطرت ارائه خواهد شد صرفاً از زاویه ی مسائل اعتقادی است.
۲-تحلیل و بررسی اعتقادی یک محصول مذهبی حق محفوظی برای تریبون‌های فرهنگی- اعتقادی است و این نقد به معنای زیر سؤال بردن کل مجموعه نیست.هم چنین هرگونه تایید و دفاع نیز به معنای تایید کل مجموعه نخواهد بود.
۳-چنان چه در حوزه مسائل اعتقادی تحلیل و یا نظری شایان ذکر می‌بینید جهت درج برای ما ارسال کنید.

تحلیل سریال مختار نامه (۴)
در مقام دفاع

از گوشه و کنار شنیدیم که برادران اهل سنت نسبت به سریال مختار نامه واکنش منفی نشان داده اند تا جایی که دیدن این سریال توسط برخی مفتی‌های کشور حرام اعلام شده است. دلیل عمده این تحریم به تصویر کشاندن زندگی صحابه پیامبر صلی الله علیه وآله و سلم می‌باشد خصوصاً عبد الله ابن زیبر!
سؤال این است که آیا آن چه در مورد ابن زبیر دیدیم بر اساس مستندات تاریخی بوده است یا خیر؟ آیا در انتهای این فیلم تاریخ طبری به عنوان اولین منبع تاریخی معرفی نشده است؟در حالی که تاریخ طبری تنها یکی از منابع تاریخی اهل سنت است که در این فیلم از آن استفاده شده. آیا طبری اهل سنت نیست؟ پاسخ به سوالات مذکور باشد به عهده خواننده ولی ما موضوع را از باب دیگری پی می‌گیریم.
اهل سنت معتقدند که اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله جملگی نیکوکار،پاک و ستاره هدایت هستند و به هر کدام متمسک شویم هدایت می‌شویم و انکار کردن فضایل آن ها موجب کفر و ارتداد انکار کننده است.
بر خلاف این نظریه، در این نوشتار بر آنیم در مقام دفاع از مجموعه ی مختارنامه برآمده موضوع را تحلیل کنیم.
نه تنها ابن زبیر که عملکرد بسیاری از هم قطاران او قابل دفاع نیست. جهت توضیح دو منبع را بررسی می‌کنیم:

الف.قرآن
در آیات قرآن این مطلب روشن شده است که هیچ الزامی وجود ندارد تا همه ی اطرافیان و ملازمان پیامبر صلی الله علیه و آله را درست کار و حتی مسلمان بدانیم.
واژه ی منافق برای چه کسی به کار برده می‌شود؟ کسی که در لشکر دشمن است یا گرگی که در لباس گوسفند در آمده است؟ در بین مسلمین کم نبودند منافقینی که منتظر فرصت‌هایی بودند تا مسیر اسلام را به سمت دیگری متمایل کنند.
 

وَ مِمَّنْ حَوْلَکُمْ مِنَ الْأَعْرابِ مُنافِقُونَ وَ مِنْ أَهْلِ الْمَدینَةِ مَرَدُوا عَلَی النِّفاقِ...(التوبة: ۱۰۱)
و از اعراب بادیه‏نشین که اطراف شما هستند، جمعی منافقند و از اهل مدینه (نیز) گروهی سخت به نفاق پای بندند...
 

این آیه مدنی است. زمانی است که حکومت اسلامی شکل گرفته است و بسیاری از مردم از ارکان و ستون‌های این حکومت محسوب شده اند(از نظر عرف) با این حال می‌بینیم که قرآن دقیقاً با این ساختار عرفی و ساختگی برخورد می‌کند و پرده از گروهی بر می‌دارد که به نفاق خوش تر هستند تا مسلمانی. و این آیه (حتی بدون در نظر گرفتن دیگر آیاتی که علیه منافقین نازل شده است) به تنهایی حکم برادران ما مبنی بر درست کار بودن همه صحابه را رد می‌کند. چه رسد به این که ستاره ی هدایت باشند.

ب. تاریخ 
مشتی از خروار تاریخ را که در منظر اهل سنت نیز اعتبار دارد برمی شماریم و می‌بینیم که این گزارش تاریخی دقیقاً بر خلاف جهت گیری غیر منطقی برادران ماست.
۱.جنایات خالد ابن ولید
خالد بن ولید از جمله صحابه ای است که امروز مرقد و بارگاهی دارد و نزد اهل سنت به عنوان فردی است رشید و دارای مقامی رفیع و البته ستاره ای از ستارگان هدایت.
وی را سیف الله المسلول (شمشیر برهنه ی خدا)می نامند.تنها به نمونه ای از جنایات جناب سیف الله اکتفا می‌کنیم:
آنجایی که به دستور خلیفه ی اول برای گرفتن زکات از قوم تمیم بر آنها وارد شد. رییس قبیله یعنی مالک بن نویره به دلیل به رسمیت نشناختن خلیفه از دادن زکات استنکاف ورزید.
خالد بن ولید مردان آن قبیله را از دم تیغ گذراند وهمان شب از همسر مالک بن نویره هتک ناموس نمود.(۱) 
راستی این همان صحابه ای نیست که برادران ما ستاره هدایتش می‌خوانند؟ این همان نیست که وی را سیف الله می‌دانستند!؟ جنایات وی در ایران که جای خود دارد و بازخوانی آن سخن ما را به درازا خواهد کشاند.
۲. جنگ جمل
برادران ما، طلحه و زبیر را صحابه بزرگ و ستاره هدایت می‌دانند و عایشه را نیز مقام و منزلتی رفیع قایلند. در مورد حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام نیز همین را می‌گویند. ایشان را از صحابه ی بزرگ رسول الله صلی الله علیه و آله می‌دانند. 
چگونه است یک گروه از صحابه در یک طرف جنگ جمل است و گروه دیگر در طرف دیگر؟ 
چگونه این دو رو به روی هم تیغ می‌کشند در حالی که هر دو ستاره هدایت اند.یعنی هر دو بر حق اند؟ و هر دو مرتد؟ بر حق هستند از آن رو که صحابه اند و مرتدند از آن رو که به روی یکی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله تیغ کشیده اند. این نمونه که تناقضی است آشکار و بی پاسخ، پرده از ماجرایی برمی دارد که البته زیاد هم پنهان نیست. همین نمونه ها کافی است تا گفته شود که منطق برادران ما از عقلانیت کافی بر خوردار نیست.منطقی که می‌گوید صحابه جملگی بر حق هستند و انکار حقانیتشان موجب ارتداد. و متاسفانه همین منطق امروز می‌گوید نباید واقعیت تاریخی ابن زبیر را در سریال مختار نامه به رخ کشید چرا که او از صحابه است...
و در نهایت از خودمان و برادرانمان می‌پرسیم: آنان ستارگان کدام آسمانند؟
-------------------------------------------------------
تاریخ طبری ج ۲ ص ۵۰۴ – الکامل فی التاریخ ابن اثیر ج ۲ ص ۳۵۹- امتاع الاسماع ج ۱۴ ص ۲۴۰
-----------------------------------------------------
مطالب مرتبط:
تحلیل مختارنامه(۱)
تحلیل مختارنامه(۲)
تحلیل مختارنامه(۳)
حذف تصاویرچهره حضرت ابوالفضل ازمختارنامه 
نقدی بر مناظره عبیدالله زیاد و مسلم بن عقیل در سریال مختارنامه
بیان امام محمد باقر علیه السلام در مورد مختار
قیام مختار ثقفی
هزینه ساخت سریال"مختارنامه"اعلام شد 
مختار ثقفی روز عاشورا کجا بود؟
پاسخ به شایعات مختارنامه
چه کسانی به دست"مختار"کشته شدند؟
قیام مختارفطرت