تذکر:
۱-مجموعه تحلیل‌های سریال مختارنامه که از سوی سایت فرهنگی اعتقادی فطرت ارائه خواهد شد صرفاً از زاویه ی مسائل اعتقادی است.
۲-تحلیل و بررسی اعتقادی یک محصول فرهنگی حق محفوظی برای تریبون‌های فرهنگی- اعتقادی است و این نقد به معنای زیر سؤال بردن کل مجموعه نیست.
۳-چنان چه در حوزه مسائل اعتقادی تحلیل و یا نظری شایان ذکر می‌بینید جهت درج برای ما ارسال کنید

تحلیل سریال مختارنامه(۳)
باریک تر از مو

وقتی یک قرارداد اجتماعی تنظیم و به امضای تایید افراد آن جامعه می‌رسد یک سند قابل رجوع جهت حل اختلافات و یک میزان و محک تخلف ناپذیر محسوب می‌شود.
مهم نیست افراد این جامعه چند نفر باشند یا متعلق به کدام فرهنگ و یا کشور باشند. این سند می‌تواند از صورت جلسه ی اهالی یک ساختمان گرفته تا قراداد‌های بین المللی و... باشد
این موضوع عقلاً مورد قبول و تایید است.
اگر این قرار و یا قرار داد توسط یک طرف نقض شد و مورد خلف وعده قرار گرفت در اصل ما جرا تغییری حاصل نمی‌شود حال آن که در عمل این اتفاق افتاده است.
به طور مثال کشوری را در نظر بگیرید که قراردادی با برخی دول داشته است که از سوی آن ها این قراردادها یک طرفه فسخ شده است. اگر آن کشور پس از مدتی در ادبیات سیاسی خود این موضوع را بپذیرد و به گونه ای وانمود کند که اصلاً قراری نبوده است و من باب مسامحه بگوید اگر فسخ شده حق با طرف مقابل است چه رخ خواهد داد؟!
آیا چنین کشوری در آینده مورد خسارت‌های بیشتری قرار نخواهد گرفت؟
آیا چنین کشوری مورد استعمار و استثمار واقع نخواهد شد؟
ملت‌های دیگر در مورد مردم آن کشور چه خواهند گفت؟ آیا آنان را انسان‌هایی ضعیف و حقیر نخواهند شمرد؟!
نکته این است که اگر مظلوم واقع شدیم و حقی از ما ضایع شد نباید در گذر تاریخ آن را پذیرفته شده تلقی کنیم. لااقل می‌توان در رایزنی ها در تریبون ها و در مجامع عمومی نسبت به تضییع حق انجام شده، یادآوری‌هایی را انجام داد. با این هدف که یا حق را زنده کنیم و یا این که با اعتراض خود بگوییم ناحق را نپذیرفته ایم.
آن چه مسلم است این که سریال مختارنامه -که حاصل تلاش و زحمت جمعی از شیعیان ایرانی است- با پول بیت المال در کشوری که اکثریت جمعیت آن و هم چنین مذهب رسمی آن شیعه است ساخته شده است. لذا انتظار می‌رود از مسلمات شیعه و تشیع به نحو احسن دفاع کند نه آن که پا عقب بکشد و مانند مردم آن کشور مورد مثال موجبات تمسخر از سوی دیگران را فراهم آورد!
شیعیان معتقدند امام علی بن ابیطالب علیه السلام خلیفه و جانشین بلافصل پیامبر صلی الله علیه و آله است. اگر دست روزگار نافرمان، ایشان را به عنوان خلیفه ی چهارم معرفی کرده است مورد پذیرش ما نیست! از این رو این نقد ما به جاست و اعتراض دوستانه پابرجا که گوینده ی فیلم -که به عنوان سند تاریخی و مقبول فیلم سخن می‌گوید- نباید علی بن ابیطالب علیه السلام را به عنوان چهارمین خلیفه معرفی کند. حتی اگر این امر ظالمانه اتفاق افتاده باشد.
قرارداد غدیر به هر دلیلی از سوی عده ای فسخ شده است. شیعه این امر را ظالمانه و خارج از عهد و پیمان الهی می‌داند لذا همیشه این موضوع و این این امر را یادآوری می‌کند که امیرمؤمنان علیه السلام نه خلیفه ی چهارم که اولین خلیفه ی مسلمین هستند که این امر محقق نشده است.
اگر از موضع خود عقب نشستن باب شود خطرات بسیاری ما راتهدید خواهد کرد. چه در مورد مذهب چه آب و خاک و چه منافع ملی.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مطالب مرتبط:
تحلیل مختارنامه(۱)
تحلیل مختارنامه(۲)
حذف تصاویرچهره حضرت ابوالفضل ازمختارنامه 
نقدی بر مناظره عبیدالله زیاد و مسلم بن عقیل در سریال مختارنامه
بیان امام محمد باقر علیه السلام در مورد مختار
قیام مختار ثقفی
هزینه ساخت سریال"مختارنامه"اعلام شد 
مختار ثقفی روز عاشورا کجا بود؟
پاسخ به شایعات مختارنامه
چه کسانی به دست"مختار"کشته شدند؟
قیام مختارفطرت