کتاب تحقیق و بررسی در تاریخ تصوف


مولف: عباسعلی عمید زنجانی
ناشر: دارالکتاب اسلامیه
مترجم:
نوبت چاپ: دوم/۱۳۶۷
تعداد صفحات: ۳۹۱
قیمت: ۰ ریال
مشخصات ناشر: تهران-بازار سلطانی-دارالکتاب اسلامیه

 

/در بین کتبی که در مورد تصوف به رشته تحریر در آمده اند این کتاب به لحاظ بررسی تاریخی کتاب در خورد توجهی است.بخش اول کتاب شامل پیدایش ریشه های تصوف و