مولف: عباسعلی عمید زنجانی
ناشر: دارالکتاب اسلامیه
مترجم:
نوبت چاپ: دوم/۱۳۶۷
تعداد صفحات: ۳۹۱
قیمت: ۰ ریال
مشخصات ناشر: تهران-بازار سلطانی-دارالکتاب اسلامیه


در بین کتبی که در مورد تصوف به رشته تحریر در آمده اند این کتاب به لحاظ بررسی تاریخی کتاب در خورد توجهی است.بخش اول کتاب شامل پیدایش ریشه های تصوف و